Alfabet rap (Audio)

alfabet_rap

Dit is een A, een B en een C
Dit is een D, een E en een F
ABC - DEF
ABC - DEF

Dit is een G, een H, een I
Dit is een J, een K, een L
GHI - JKL
GHI - JKL

Dit is een M, een N, een O
Dit is een P, een Q, een R
MNO-PQR
MNO-PQR

Dit is een S, een T, een U
Dit is een V, een W, een X
STU-VWX
STU-VWX

Y - Z

Dit is het alfabet, het alfabet
Dit is het alfabet, het alfabet